تبلیغات
پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان - حدیث حماسه (آغاز هفته دفاع مقدس) قسمت 1

پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان

حدیث حماسه

در سال های حماسه و خون، بودند ققنوس های عاشقی که به آتش زدند و جانی دوباره یافتند.آنان، مسافران وادی عرفان بودند که پروانه وار گرد شمع ولایت سوختند و افتخار بوسه بر دستان خویش را از مقتدایشان داشتند. از آن جماعت روحانی، برگزیدگانی ماندند تا برای همه نسل های تمام عصرها، پرواز سینه سرخان مهاجر را روایت کنند. حکایت پرستوهای شکسته بالی که بهار را به دشت های شقایق دعوت کردند و یادگار مرغان مهاجر دریای نور، که سطر سطر حکایت عشق و مردانگی و ایثار و شجاعت را، در حدیث حماسه خلاصه کردند. یادشان گرامی و خاطره هاشان بر صحیفه روزگار ماندگار و جاودانه باد.

چهره های جنگ

با شعله ورشدن آتش جنگ عراق علیه ایران، حادثه ای دو چهره، یکی تاریک و نفرت انگیز و دیگری تابناک و افتخارآمیز، در تاریخ رقم خورد. در طرف تاریک این حادثه، تجاوز و ستم در زشت ترین شکل ترسیم شد و در چهره تابناک آن، دفاع و حماسه، در زیباترین صورت تجّلی یافت. در سمت و سوی تاریک، تجاوزگران، پست ترین خصلت ها و رفتارهای غیر انسانی را به نمایش گذاشتند و در سمت و سوی تابناک، مدافعان، والاترین خصلت ها و رفتارهای انسانی را نشان دادند. در این حادثه، تنها رویارویی مهاجمان و مدافعان نبود، بلکه ستم و حماسه، رفتارهای زشت و زیبا و ضد ارزش و ارزش ها نیز به مصاف یکدیگر شتافتند و هر یک، توان خود را به رخ دیگری کشیدند. سرانجام از این مصاف، حماسه، رفتارهای زیبا و ارزش ها، فاتح و سربلند بیرون آمد.

رمز پیروزی

از عوامل مهّم پیروزی بر دشمن، ارزش هایی بود که در حماسه دفاع مقّدس تبلور یافت و همه در فرهنگ ناب اسلامی و باورهای دینی رزمندگان اسلام ریشه داشت. آنان بر اساس آموزه های قرآنی، ارتباط خود را با خداوند متعال که همه امور در دست او و به خواست اوست، نزدیک و استوار کرده بودند. این ارتباط که با یاد خدا و نماز و انس با قرآن و دعا و راز و نیازهای شبانه در سنگرها و نیز اخلاص مندی و توکّل پدید می آمد، آرامش را بر گستره جانشان چیره، و از امداد و نصرت الاهی برخوردار می ساخت. همین ارتباط، سرانجام آنان را مشتاق دیدار دوست و نظاره کردن «وجه اللّه» می کرد؛ اشتیاقی که آغازش بی اعتنایی به دنیا و انجامش، شهامت و رشادت و حماسه و شهادت طلبی بود.

سند پر افتخار ایران

ملّت مسلمان و شریف ایران، جنگ های بسیاری را تجربه کرده و از سر گذرانده است. بیگانگان، بارها سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز قرار داده اند و فرزندان رشید ملت ایران نیز، همواره پرچم مقاومت را برافراشته، در برابر آنان سینه سپر کرده اند. گاه دشمن در تهاجمش توفیق یافته و گاه ناکام مانده است، امّا بی گمان با شکوه ترین حماسه دفاعی ملت مسلمان ایران، در دوران هشت سال درخشان و پرافتخار دفاع مقّدس رقم خورد. آن چه دفاع مقدس را در کارنامه دفاعی این ملت از حدود دویست سال پیش به این طرف، برجسته و بی مانند ساخته، ناکام ماندن دشمن در دستیابی به اهداف تجاوز، به ویژه جدا کردن بخشی از ایران و ضمیمه کردن آن به خاک خود است و این برای همیشه تاریخ، سندی پرافتخار برای ملت ایران به یادگار خواهد ماند.

دین محوری، راز پیروزی

دشمن زمانی تهاجم به این سامان را آغاز کرد که فقیهی عادل، رهبریِ ملت و فرماندهی کل نیروهای مسلّح ما را بر عهده داشت. حضرت امام خمینی رحمه الله با توکل به خداوند متعال و عزمی راسخ و قاطعیتی کم نظیر و نفوذ معنوی که در میان ملت و رزمندگان داشت، توانست توان روحی و معنوی رزمندگان صف شکن را برای مقابله همه جانبه با دشمن بسیج و سامان دهی کند. وحدت و حضور یک پارچه ملت، به ویژه عالمان دین و روحانیان، و نیز گستره مدافعان در شکل نیروهای بسیج که نقشی حیاتی و کارساز بر عهده داشتند، ویژگی ممتاز و بی سابقه دفاع مقدس ملت ایران است. تمسک فرماندهان و رزمندگان به فرهنگ ناب اسلامی، الهام گرفتن از باورهای ژرف دینی، اقتدا به سیره جهادی معصومان علیهم السلام به ویژه نهضت حرکت آفرین عاشورا، آراسته شدن به ارزش های پیروزی آفرین اسلام و امید داشتن به امدادهای غیبی، از شمار این ویژگی هاست.

وحدت، رمز پیروزی

یکی از زیباترین صفاتی که در عرصه دفاع مقدس تجلی یافت، وحدت و همدلی رزمندگان اسلام بود. دلیرمردان میدان نبرد، از قرآن کریم فراگرفته بودند که به یکدیگر محّبت و مهر ورزند. و برادری و همدلی پیشه کنند؛ که در این صورت، رابطه دو سویه فرماندهان و نیروها سامان می یافت و اثر شگرفش را در سخت ترین لحظه های نبرد نشان می داد. این محّبت و عشق ژرف، ایثار، فداکاری، گذشت و وحدت را به دنبال داشت؛ ایثاری که از اندک اندوخته مالی تا گوهر نفیس جان را شامل می شد. نیز از این کتاب آسمانی و رهنمودهای آن آموخته بودند که در برابر دشمنِ خوار و ذلیل و حقیر، استوار و سرفراز و با اراده باشند، تا عظمت اسلام و مسلمانان را به جهانیان نشان دهند.

هشت سال حماسه

عطر ایثار و فداکاری، دشت و کوه و سنگرها و میدان ها و خاکریزها را معطر ساخته و به جبهه هامان هوای ملکوتی و فضای بهشتی و عطرآگینی بخشیده بود. هشت سال صبوری، مقاومت، رشادت، شهامت، ایثار، فداکاری و اخلاص و ایمان، خاطرات شیرین حماسه دفاع مقدس بود که در تاریخ دنیا جاودانه شد. شیرمردان میدان نبرد، دلیرانه جنگیدند و حافظ خاک پاک میهن آزادمان و شرف و ناموس این سرزمین سبز بودند تا مبادا دستان ناپاک دشمنان، بار دیگر بر این خاک چیره شود و غیرتِ مردان مردِ ایرانی خدشه دار گردد. چه شجاعانه جنگیدند و چه جاودانه شهد شیرین شهادت نوشیدند. یادشان گرامی و راهشان پر رهرو.

قصه جنگ

در سحرگاهان 31 شهریور ماه 1359، خواب شیرین کودکان این سرزمین، به کابوسی وحشتناک تبدیل شد. هجوم وحشیانه دیوسیرتانی که تاب تحمل آبادی و آزادی این آب و خاک را نداشتند و خام اندیشانه، فتح سه روزه تهران را در خواب می دیدند، ایران را صحنه رزمی ناجوانمردانه و نابرابر قرار داد و حماسه ها آفریده شد؛ زیرا یک طرف دشمن تجهیز شده، و طرف دیگر، مردمانی آزاده با دستانی خالی. این جنگ نابرابر و تحمیلی، هشت سال به طول انجامید و ایران به خود می بالد که در این سال ها، سرفرازی و افتخار را در برابر دید دنیا به نمایش گذاشت، به طوری که همگان از دوست و دشمن اقرار کردند که ایرانی آزاد و آزاده و سرفراز است و ایران اسلامی، آباد و آزاد خواهد ماند. 

رهبری امام خمینی رحمه الله در دفاع مقدس

یکی از مهم ترین دلایل پیروزی انقلاب اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی، رهبری امام خمینی رحمه الله به شکل جامع و در همه امور بود. باید رمز شکوفایی باورها و ارزش های معنوی در ملت بزرگ ایران و تأثیر سترگ این باورها و ارزش ها در پیروزی های حماسه دفاع مقدّس را، در نفحات الاهی و سخنان دلنشین احیاگر فرهنگ اسلام ناب محمّدی صلی الله علیه و آله در عصر حاضر، حضرت امام خمینی رحمه الله جست و جو کرد. شخصیت معنوی و نافذ حضرت امام رحمه الله با داشتن ویژگی های اخلاقی برجسته ای که مجموع آن ها را به ندرت می توان در انسانی یافت، و نیز عشق و محبت وصف ناپذیر رزمندگان اسلام به ایشان که از باورهای ژرف آنان سرچشمه می گرفت، از امام، رهبری بی مانند ساخته بود که سیره عملی اش در دفاع مقدس تأثیری عمیق و انکارناپذیر بر جای نهاد.

ویژگی های رهبری امام خمینی رحمه الله در دفاع مقدس

از ویژگی های مهم حضرت امام خمینی رحمه الله که نقش به سزایی در پیروزی رزمندگان داشت، شجاعت ایشان بود. به تعبیر یکی از عالمان «او ترس را ترساند که به دل های اولیای الاهی راه نیابد... او هرگز نترسید و نترساند». چنان که خودشان فرمودند: «نترسید از این هیاهوها؛ هیاهویی است که می کنند که ما را با همان هیاهوها بترسانند». ویژگی دیگر امام، طمأنینه ایشان بود. این طمأنینه قلبی، تأثیر مهمی در تصمیم گیری های امام در طول آن سال ها داشت و عامل مؤثری برای استقامت رزمندگان در صحنه نبرد و تقویت روحیه آنان در مقابل هجوم دشمن بود. شهادت طلبی، تواضع و فروتنی، محبت و صمیمیت، قاطعیت، سازش ناپذیری، استقامت، دشمن شناسی، نیرنگ شناسی و الگوگیری از سیره معصومان علیهم السلام از بارزترین ویژگی های آن رهبر بی همتا و فرزانه به شمار می آمد.

رزمندگان بی همتا

و رزمندگان اسلام به ارزش های والای صفای باطن، صداقت و اخلاص آراسته بودند و می توان ادعا کرد که آنان به راستی «مجاهدان فی سبیل اللّه» بودند که برای حفظ کیان اسلام، عزّت و سربلندی مسلمانان و حراست از انقلاب و نظام اسلامی، مردانه می جنگیدند. از دیگر ویژگی های آنان، توکّل و اعتماد به خداوند متعال است که این هم ثمره باورهای ژرف دینی آنان بود. رزمندگان اسلام از یک سو فتح و پیروزی را تنها از خدا می دانستند و از سوی دیگر، به امداد و نصرت غیبی اعتقاد راسخ داشتند. از این رو، خود و سلاح و تجهیزات را تنها وسیله می دانستند و با اعتماد و توکّل به خداوند متعال، کارها را به او واگذار می کردند و چون وعده های الاهی تخلف ناپذیرند، خداوند متعال نیز این توکّل و اعتماد را بی پاسخ نمی گذاشت.

استقامت، مقدمه پیروزی

رزمندگان اسلام در حماسه دفاع مقدس، مقاومت و ایستادگیِ کم نظیری از خود نشان دادند. هر گاه تهاجم دشمن سنگین تر و گسترده تر می شد، صبر و استقامت رزمندگان نیز کارسازتر و ضروری تر می نمود. رزمندگان، هر گاه احساس می کردند گاهِ مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن است، دریغ نمی ورزیدند و همین استقامت آنان، دشمن را به شکست و عقب نشینی وامی داشت. سرما یا گرمای طاقت فرسا، تشنگی، گرسنگی و نبود ضروری ترین و ابتدایی ترین امکانات، آنان را از پای نمی انداخت و بلکه صبورتر و مقاوم تر می ساخت. درست مصداق همین آیه که: «پس اگر از [میان[ شما یکصد تن شکیبا باشند، بر دویست تن پیروز گردند و... و خدا با شکیبایان است»

عزّت و کرامت رزمندگان

از ارزش های مهم اخلاقی و به تعبیر استاد شهید مطهری، مهد اخلاق اسلامی، عزت و کرامت نفس است. سّر این اهمیّت در این است که احساس عزّت، سربلندی، کرامت نفس و بزرگواری روح، آدمی را به فضیلت ها سوق می دهد و از پستی ها و رذالت ها برکنار می دارد. قرآن کریم، عزّت و سربلندی را، تنها از آنِ خداوند متعال، پیامبر اکرم و مؤمنان می داند. رزمندگان ما با اقتدا به سرور و سالار شهیدان و آزادگان، حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السلام و سایر پیشوایان معصوم و با رهنمودهای انسان ساز حضرت امام رحمه الله ، چه در میدان نبرد، چه در حمله ها و حتی در رفتار با اسیران، عزّت و کرامت نفس یک مسلمان را به دنیا نمایاندند. آنان نمونه درخشان عزّت و کرامت بسیجی، رزمنده و مسلمان بودند.

برادری و همدلی

رزمندگان، به پیروی از قرآن کریم که مؤمنان را برادر می خواند، در برابر دشمن، با صلابت و پایداری و شدّت برخورد کرده و با یکدیگر، در کمالِ صفا و صمیمیت، مهربانی و همدلی رفتار می کردند. برخورد متواضعانه و برادرانه فرماندهان با نیروهای خود، عشق و محبتِ فراوانی به وجود می آورد. رفتار صادقانه و همراه با مهر و محبت رزمندگان با یکدیگر، جبهه های جنگ را به کانونِ بزرگِ محبت و صفا و برادری تبدیل کرده بود که گرمی آن، روز به روز اعضای جدیدی را به خود جلب می کرد و سختی های سنگرها را به سایه مهر و محّبت و آسودگی بدل می ساخت. این برادری ـ که از زیباترین صحنه های جنگ و جبهه بود ـ روح تعاون و همکاری را در آنان می دمید و برای برداشتن باری از دوش جنگ و گامی به سوی پیروزی و یاری همسنگران و فرماندهان وامی داشت.

 

ایثار و فداکاری

دفاع مقدس، گستره ای را برای آفریدن عالی ترین صحنه های با شکوه از خود گذشتگی و ایثار فرا روی رزمندگان اسلام قرار داد. هر چند زندگی راحت را رها کردن و خود را در کانون خطرِ از دست دادن جان قرار دادن و سختی های دفاع را به جان خریدن، کافی است تا همه رزمندگان را ایثارگر و فداکار بنامیم، امّا برخی از این هم فراتر رفته، در خطرپذیری جلودار، در سختی ها و تنگناهای نبرد بر دیگران پیشتاز، و در محرومیت ها پیشگام بودند. به هنگام کاستی و کمبود امکانات، به راحتی از حق خود می گذشتند و امکانات خود را به دیگری می بخشیدند. در هنگام عملیات و مجروحیت ها، مجروحی خود را از رسیدگی و مداوا محروم می کرد تا به دیگری رسیدگی شود و چه بسیار دیده شد که مجروحی به شهادت رسید تا دیگری شهید نشود و نجات بیابد. آنان به راستی مردانِ مردِ میدان نبرد بودند.

میدان پرواز

بلند باد نام مردان دلاوری که در طول سال های حماسه و خون، بی هیچ توقع و منتّی، عاشقانه و عارفانه راهی میدان های نبرد شدند و مردانه ایستادند و دلیرانه مبارزه کردند و هم چون پرندگان سبکبال، بال گشودند و از بام سنگرها تا قصرهای بهشتی و رضوان الاهی سفر کردند. آنان که در هفته دفاع مقدّس یاد و نام و خاطره شان، هزاران درس زندگی و بندگی با خود به همراه دارد. یادشان همیشه سبز و ماندگار.

دفاع مقدس، صحنه هنرمندی ها

جنگ هم ویرانگر است و هم سازنده، و همین امر، عواطف گوناگون را درباره آن برمی انگیزد. در سال های پس از هشت سال حماسه دفاع مقدّس، بین جنگ و هنر و رزمنده و هنرمند، صفاتی مشترک پدیدار شد که رزمندگانِ هنرمند آفرید و هنرمندانِ رزمنده را به عرصه حفظ ارزش ها و آثار دفاع مقدّس مشتاق کرد. آنان که باید صحنه های نبرد را در عرصه های هنری خلق کنند و آثاری بیافرینند که ارزش های دفاع مقدّس را هر روز زنده تر و پویاتر و سازنده بسازد و از فراموشی برهاند. اینک ملّت هنرمند ایران، از میان سنگرها، جبهه ها و نخلستان های سوخته و خاکریزها، بناهای نو، زنده و جاودان می سازد تا دفاع مقدّس، با تمام جزئیاتش تا همیشه در تاریخ ایران و برای نسل های آینده ماندگار بماند.

نقش زنان در سال های حماسه

نقش زنان در سال های دفاع مقدس، ستودنی است؛ زنانی که در طول هشت سال حماسه دفاع مقّدس، هم چون مردان و دوش به دوش آنان، صحنه های عشق و دلدادگی آفریدند؛ شیر زنانی که در جبهه های جنگ و یا در هنگام هجوم دشمن به شهرها، قهرمانانه ایستادند و چون مردان جنگیدند و تن به ذلّت ندادند؛ مادرانی که در دامن خود رزمنده پرورش دادند و به میدان نبرد فرستادند؛ زنانی که در اوج اسارت، آزاده بودند و چون زینب کبری علیهاالسلام صبور و مقاوم دشمن را به زانو درآوردند؛ زنانی که در پشت جبهه ها هم چون خدیجه کبری علیهاالسلام برای حمایت و پشتیبانی مالی رزمندگان اسلام، با تمام مال و توان خود به میدان آمدند، و خلاصه آنان که همگام و همراه با مردان و فرزندان خود، با تمام توان، حتی پختن نان و دوختن لباس رزمنده ها و تهیه مواد غذایی، گرمی بخش خطوط مقدم جبهه بودند؛ سربازان گمنامی که در پرده گمنامی باقی ماندند.

مظلومیت در سال های حماسه

دفاع مقدس به جهانیان ثابت کرد که ملّت ایران، ملّتی مظلوم و ستمدیده و رنج کشیده است. تاریخْ کدام ملت را سراغ دارد که این گونه در مقابل امواج خصومت ها مظلوم مانده باشد و در عین مظلومیت، با کمال قدرت پایداری کند و خود را از معرکه مشکلات و سختی ها برهاند. ملّت ایران نه تجاوز کرد و نه در جواب تجاوز دشمن، حقوق ملّت عراق را پایمال نمود. ملّت ایران مظلومانه و با کم ترین تجهیزات دفاعی، از کیان و نظام اسلامی خود در مقابل تجاوز نابرابر دشمن دفاع کرد و هفته دفاع مقّدس، یادآور مظلومیت ها و معصومیت های ملّت ایران است.

امام خمینی رحمه الله و دفاع مقدس

اسلام، دین صلح و دوستی

در اندیشه اسلامی جنگ اصالت ندارد و دعوت به صلح و آرامش، هویت اصلی دین است. البته اگر کسی یا دولتی اقدام به تجاوز کند، وظیفه همه مسلمانان این است که برای دفع تجاوز قیام کنند. حضرت امام رحمه الله بر این اساس می فرماید: «ما به طبع اسلام، با جنگ همیشه مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، تمام ملتمان جنگجو است»

ایران، سرزمین دلیران

در اندیشه دفاعی امام راحل رحمه الله اشغالِ حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی، غیر قابل تحمّل است. از این رو، ایشان در بیان انتظارشان از نیروهای مسلح و مدافعان سلحشور فرمودند: «امروز، روزی است که ملت ما باید دست در دست سپاه و ارتشِ نجیب و دلیر گذاشته و به دشمنان بفهمانند که بر فرض محال اگر وارد شهری شدند، تازه با مردمی سلحشور و جنگجو مواجه خواهند شد که وجب به وجب شهرشان دفاع می نمایند»

جنگ تمام نشده است...

ملتی که اهداف بلند و مقدس دارد، باید همواره آمادگی رزمی و دفاع نظامی را در برابر تهدید دشمنان داخلی و خارجی حفظ کند. امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید: «من مجددا به همه ملت بزرگوار ایران و مسؤولین عرض می کنم، چه در جنگ و چه در صلح، بزرگ ترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم جهان خواران، خصوصا آمریکا و شوروی، از ما و اسلام عزیز دست برداشته اند. لحظه ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم»

موضوعات

به گالری تصاویر دیدنی پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان خوش آمدید

نظرسنجی

  به نظر شما آیا نظام آموزش و پرورش كشور در حوزه تربیت اسلامی موفق بوده است ؟ • فهرست مطالب پ‍ژوهشكده بنیان

آمار وب سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • بازدید ماه آینده :
 • تعداد کل اخبار :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :