پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان http://virtualinstitute.ir 2017-05-23T14:33:34+01:00 text/html 2017-01-17T07:53:22+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان مراسم تجلیل از مسئولین کمیته های همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی http://virtualinstitute.ir/post/409 <div align="justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">مراسم تجلیل از مسئولین کمیته های همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی و اساتید داور مقالات آمده به این همایش(تعداد220مقاله) در تاریخ پنج شنبه 18/9/95 از ساعت 7 تا 9 صبح در محل آمفی تئاتر سازمان بسیج اساتید استان واقع در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در ابتدای این مراسم آقایان دکتر رضایی کرمانی، دکتر جوارشکیان به ایراد سخنرانی پرداختند و در ادامه جناب آقای احمدآبادی از معاونین پژوهشکده گزارش از برگزاری همایش ملی نمازدر فرهنگ رضوی ارائه کردند و در انتها با اهدا لوح تقدی و تندیس ویژه همایش به همراه بسته فرهنگی از دست اندرکاران این همایش تجلیل به عمل آمد.</span></span></div> text/html 2016-03-13T18:57:38+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان برگزاری جلسات پژوهشکده تربیت اسلامی بنیان با برخی از فرماندهان و مسئولین فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین http://virtualinstitute.ir/post/408 <p style="text-align: justify;"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-size:14px;">برگزاری جلسات پژوهشکده تربیت اسلامی بنیان با برخی از فرماندهان و مسئولین فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین پیرامون پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب از فرماندهی کل سپاه در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سطح جامعه از جانب سپاه و بسیج در تاریخ1394/12/20 به شرح ذیل صورت گرفته است:</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"> <font size="4"><span style="font-size:14px;">1- جلسه پژوهشکده بنیان به تاریخ 1394/12/20 روز پنجشنبه با مسئول محترم امور فرهنگی سازمان بسیج طلاب کشور جناب آقای حیدری برگزار گردید و توافق شد که یافته های علمی و پژوهشی پژوهشکده جهت بهره برداری سازمانهای بسیج طلاب سراسر کشور در دستور کار فوری قرار گیرد.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"> <font size="4"><span style="font-size:14px;">2- در جلسه ای که فی مابین ریاست محترم پژوهشکده بنیان با مسئول محترم علمی پژوهشی سازمان بسیج طلاب جناب حجت الاسلام صمدی دائر گردید توافق شد که جلسات مشترک و تبادل اطلاعات بیش از پیش پیرامون موارد فوق در دستور کار قرار گیرد.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"> <font size="4"><span style="font-size:14px;">3-جلسه ای در روز پنجشنبه مورخ 1394/12/20 با سردار کریمی ریاست محترم سازمان بسیج پیشکسوتان برگزار گردید و تصمیم برآن شد که تفاهم نامه ای مشترک بین پژوهشکده بنیان و سازمان بسیج پیشکسوتان در بحث همایش ملی نماز صورت گرفته و جهت اجرا به سراسر کشور اعلام گردد.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"> <font size="4"><span style="font-size:14px;">4-چهارمین جلسه پژوهشکده با جانشین معاونت طرح و برنامه سازمان بسیج مستضعفین برگزار گردید و تصمیم گرفته شد که همایش علمی پژوهشی نماز مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: justify;"> <font size="4"><span style="font-size:14px;">5- در پنجمین جلسه پژوهشکده مذاکرات مفصلی با سردار یوسف علیزاده معاونت بازرسی سازمان بسیج به وقوع پیوست که توافقات حاصله به این صورت است که معاونین و مسئولین بویژه سردار نقدی همراهی و حمایت از همایش ملی فرهنگی نماز پیگیری گردد.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2016-03-13T18:56:48+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان دیدار با مراجع تقلید http://virtualinstitute.ir/post/407 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size:14px;">در خصوص همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی که در مرحله فراخوان مقاله قرار دارد و همایش در تابستان 95 می باشد، جناب آقای دکتر شیرازی ریاست پژوهشکده بنیان طی سفری به قم با 4 تن از مراجع بزرگوار تقلید و دفاتر ایشان دیداری داشتند. در این دیدارها خدمت حضرات آیات مکارم شیرازی و سبحانی اهداف همایش را توضیح داده و ایشان آرزوی موفقیت برای این همایش داشتند و قرار شد انشاءاله پیام کتبی به این همایش ارسال نمایند و همچنین دفاتر آیات عظام جوادی آملی و نوری همدانی نیز پس از استماع گزارش اهداف برگزاری همایش، قول دادند که مراتب خدمت این بزرگواران ارائه و در صورت صلاحدید پیام تصویری یا مکتوب این همایش ارسال دارند.</span></font><font size="6"><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br></span></span></strong></span></font><font size="3"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br></span></span></span></font><div align="center"><p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">*</span></span></strong></span></p><p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دیدار و گفتگو ریاست پژوهشکده با حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در محل</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">درس ایشان و استقبال معظم له از برنامه پژوهشکده در بحث نماز</span></span></strong></span></p></div><font size="3"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></span></span></font><br><p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دیدار و گفتگو ریاست پژوهشکده بنیان در دفتر معظم له با حضرت</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">آیت ا... سبحانی و حمایت ایشان از مبحث همایش ملی نماز</span></span></strong></span></p><p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">*</span></span></strong></span><br></p><p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>برگزاری جلسه پژوهشکده با ریاست محترم دفتر حضرت </strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>آیت ا... نوری</strong></span></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong> همدانی جناب حجت الاسلام شمس و اعلام همراهی</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>و حمایت و استقبال آن دفتر از برنامه های مورد بحث پژوهشکده</strong></span></span></span></p><p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>*</strong></span></span></span><br></p><p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>برگزاری جلسه پژوهشکده با مسئول ملاقاتهای دفتر حضرت </strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>آیت ا... جوادی آملی</strong></span></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong> و مشارکت علمی و فکری آن مجموعه در مباحث</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>همایش نماز</strong></span></span></span></p><font size="3"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br></span></span></span></font><p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></span><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br></span></span></strong></span></p><br></div> text/html 2016-03-13T18:53:46+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان تربیت سیاسی اخلاقی تربیتی http://virtualinstitute.ir/post/405 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size:14px;">در موضوع تربیت سیاسی اخلاقی تربیتی، نشست های بصیرتی و اخلاقی به همت سازمان بسیج اساتید استان خراسان رضوی و با مشاکت پژوهشکده در طی سال 94 به صورت ماهانه برگزار و در این نشستها مباحث اخلاقی تربیتی قرآنی که توسط آقایان دکتر نقی زاده و دکتر جوارشکیان و دکتر احمری از اساتید دانشگاههای فردوسی و آزاد مشهد طرح و همچنین مباحث بصیرتی توسط آقای احمدآبادی معاونت پژوهشکده بنیان طرح گردید. این جلسات به صورت ماهانه و به صورت گردشی در دانشگاههای مختلف مشهد برگزار می شود.</span></font></div> text/html 2016-03-13T18:53:18+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان جلسات هم اندیشی پیرامون نماز در فرهنگ رضوی http://virtualinstitute.ir/post/404 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size:14px;">جلسات هم اندیشی پیرامون نماز در فرهنگ رضوی در دانشگاههای فردوسی، فرهنگیان، امام رضا علیه السلام در فصل زمستان 3 جلسه برگزار گردید و نمایندگان دانشگاهها و سازمان ها و نهادهای فرهنگی شرکت و دیدگاههای خود را پیرامون طرح تحول کمی و کیفی نماز بیان نمودند.</span></font></div> text/html 2016-03-13T18:52:43+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان کارگاههای آموزشی ویژه خانواده های محروم حاشیه شهر مشهد http://virtualinstitute.ir/post/403 <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">کارگاههای آموزشی ویژه خانواده های محروم حاشیه شهر مشهد به همت موسسه خیریه محبان الرضا علیه السلام مشهد و با محوریت پژوهشکده بنیان و به صورت هفتگی برگزار و در طی سال 94 جمعا 120 جلسه برگزار شده است . در این جلسات 2000 نفر از زوجهای جوان شرکت کرده اند.</span></span> text/html 2016-03-13T18:52:05+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان تربیت سیاسی نشست بصیرتی شورای مرکزی بسیج پیشکسوتان http://virtualinstitute.ir/post/402 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size:14px;">در موضوع تربیت سیاسی نشست بصیرتی شورای مرکزی بسیج پیشکسوتان استان به همت سازمان بسیج پیشکسوتان و با مشارکت پژوهشکده در طی فصل پاییز و زمستان به صورت ماهانه برگزار و در این نشستها علاوه بر مباحث قرآنی و بصیرتی و تربیتی توسط اساتید حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید. مباحث بصیرتی توسط جناب آقای احمدآبادی معاونت پژوهشکده ارائه می شود. در طی فصل پاییز و زمستان جمعا 5 جلسه برگزار شده است.</span></font></div> text/html 2016-03-13T18:51:12+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان نشست های ویژه دبیران جهادی http://virtualinstitute.ir/post/401 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size:14px;">در موضوع سیاسی و تربیت اخلاقی : نشست های ویژه دبیران جهادی دانشجوطلبه های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مشهد در طی زمستان94 برگزار و در این نشستها حجه الاسلام صادقی ریاست حوزه علوم اسلام دانشگاهیان مشهد مباحث اخلاقی و تربیتی قرآن را متذکر و جناب آقای احمدآبادی معاونت پژوهشکده بنیان نیز مباحث تربیت سیاسی(رصد تحولات سیاسی داخلی منطقه ای - بین المللی) را طرح می نمایند.( در پاییز و زمستان 94 تعداد جلسات برگزار شده 20 جلسه بوده است) و این جلسات به صورت دو هفته در میان برگزار می شود.</span></font></div> text/html 2016-03-13T18:47:58+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان تربیت سیاسی نشست بصیرتی http://virtualinstitute.ir/post/400 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span style="font-size: 14px;">در موضوع تربیت سیاسی نشست بصیرتی پیرامون انتخابات 95 در تاریخ 94/12/5 با سخنرانی دکتر جمشیدی معاون دانشگاه دفاع ملی به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه فردوسی و با مشارکت پژوهشکده بنیان برگزار گردید. در این نشست 70 نفر از اساتید بسیجی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت داشتند.</span></font></div> text/html 2016-03-13T18:47:24+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان تربیت سیاسی نشست بصیرتی پیرامون انتخابات http://virtualinstitute.ir/post/399 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size:14px;">در موضوع تربیت سیاسی، نشست بصیرتی پیرامون انتخابات 95 در تاریخ 94/12/3 با سخنرانی حجه الاسلام مهرابی دبیر شورای نگهبان استان در محل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان و با مشارکت پژوهشکده بنیان برگزار گردید. در این مراسم 80 نفر از اساتید بسیجی دانشگاههای فرهنگیان مشهد شرکت داشتند.</span></font></div> text/html 2016-03-13T18:46:41+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان دوره آموزشی بایسته های معلمی با نگاه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش http://virtualinstitute.ir/post/398 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><span style="font-size:14px;">دوره آموزشی بایسته های معلمی با نگاه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با همت بسیج اساتید و دانشجویی و با مشارکت پژوهشکده بنیان در محل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد با شرکت 100 نفر از دانشجویان آن دانشگاه به مدت 4 ماه( هفته ای یک روز) با سخنرانی افتتاحیه استاد دکتر رحیم پور ازغدی برگزار گردید که شروع دوره ها از بهمن 94 و پایان آن خرداد 95 خواهد بود.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-size:14px;">دکتر رحیم پورازغدی در مراسم افتتاحیه اولین دوره بایسته های معلمی عنوان کرد<span dir="ltr">:</span></span></strong></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl" style="text-align: justify;"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px;"><strong>شغل معلمی بالاترین اهمیت و ضرورت را در تربیت افراد جامعه دارد که بیشترین میزان این ضرورت در دوره ابتدایی جلوه گر شده است</strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl" style="text-align: justify;"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px;">در مراسم افتتاحیه اولین دوره بایسته های معلمی تربیت معلمی تراز انقلاب اسلامی که به همت کانون مطالعات فرهنگی وبسیبج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید دکتر رحیم پورازغدی طی سخنانی با بیان این مطلب که تمامی متخصصان در رشته های مختلف موجود در جامعه در اولین سطح، تحت آموزش معلمین ابتدایی قرار می گیرندتا تربیت شوند،گفت:سرنوشت جامعه نیز همانگونه رقم خواهد خورد. عضو شورای انقلاب فرهنگی با تاکید بر این نکته که خودباوری و اعتماد به ظرفیت های وجودی خویش در رسیدن به جایگاه رفیع تربیت اهمیت بسیار دارد گفت: این اهمیت در نقش معلمی چندیدن برابر است، به صورتیکه اگر یک معلم در شناخت خود سقوط کند یک نسل را همراه با خود به پایین می کشاند.بنابراین هر تغییر مثبتی که در جامعه لازم است رخ دهد،باید از فرهنگیان آغاز شود.دکتر رحیم پورازغدی تلاوت،تزکیه و تعلیم را سه رکن مهم فلسفه دین بیان کرد که بدون آنها بشریت در گمراهی آشکار خواهد بود.وی اخلاق و عرفان را علم طبیعت،علم انسان،علم هیئت نفسانی و سیر روحانی توصیف کرد وافزود: از این منظر آگاهی معلمین نسبت به این علوم ملزم هست و علم و تخصص همواره باید توام با تربیت باشد،در غیر اینصورت منجر به تباهی و فساد می شود.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl" style="text-align: justify;"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px;">دکتر مجتبوی،مدیریت امور پردیس های خراسان رضوی وسرپرست پردیس شهید بهشتی نیز در این مراسم طی سخنانی ضمن اشاره به سند تحول بنیادین گفت:دانشگاه فرهنگیان مرکز استراتژیک،پویا و اندیشمند و پایه های نظام تعلیم و تربیت اسلامی می باشد که جایگاه ویژه ای در تربیت نسلی خلاق و متفکر در تمام عرصه های فرهنگی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد.وی تاکید نمود:دوره ی بایسته های معلمی تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف چشم انداز سند تحول بنیادین و آرمان و ارزش های انقلاب اسلامی برگزار میشود.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">در این مراسم بیانیه ای توسط بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به مناسبت فرا رسیدن یوم الله 22 بهمن قرائت شد<span dir="ltr">.</span></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2016-02-21T07:26:32+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان نشست بصیرتی در حوزه تربیت سیاسی پیرامون انتخابات http://virtualinstitute.ir/post/397 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">در حوزه تربیت سیاسی نشست بصیرتی پیرامون انتخابات از منظر آیات و دیدگاههای حضرت امام و مقام معظم رهبری درتاریخ 94/11/29 ساعت 7 تا 9 شب در محل دانشگاه خیام مشهد برگزار&nbsp;گردید.</span></span><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">در این نشست آقایان احمدآبادی معاونت پژوهشکده بنیان،&nbsp;آیت&nbsp;ا...&nbsp;حسینی&nbsp;از&nbsp;جامعه&nbsp;مدرسین قم و حجه الاسلام مهرابی سخنرانی داشتند.</span></span><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">این نشست با مشارکت پژوهشکده بنیان و کانون بسیج اساتید دانشگاههای غیرانتفاعی مشهد برگزار و با استقبال خوب اساتید مواجه گردید.</span></span></p> text/html 2016-02-21T07:25:46+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان نشست بصیرتی در حوزه تربیت سیاسی http://virtualinstitute.ir/post/396 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">در حوزه تربیت سیاسی نشست بصیرتی در تاریخ 94/11/27 ساعت 7 تا 9 شب در محل سازمان بسیج طلاب استان خراسان رضوی برگزار گردید.</span></span><span style="font-size:18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"> در این نشست آقای وفایی ریاست اسبق بسیج طلاب استان و آقای احمدآبادی معاونت پژوهشکده سخنرانی داشتند و در حوزه رصد سیاسی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان خراسان رضوی و مشهد پرداختند. این نشست به همت سازمان بسیج طلاب و با مشارکت پژوهشکده برگزار گردید.</span></span><br></p> text/html 2016-02-21T07:24:56+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان دوره آینده پژوهی http://virtualinstitute.ir/post/395 <span style="font-size:18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">شرکت یکی از اعضای شورای مرکزی پژوهشکده بنیان در دوره آینده پژوهی جنگ نرم بسیج اساتید کشور در قم که از تاریخ 94/11/9 الی 94/11/14 برگزار شد.</span></span> text/html 2016-01-20T09:08:19+01:00 virtualinstitute.ir پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان اولین جلسه ستاد همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی http://virtualinstitute.ir/post/394 <font size="7" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px;">اولین جلسه ستاد همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی در تاریخ سه شنبه 94/10/29 در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی و با حضور نمایندگان دانشگاههای عمده مشهد و سازمانهای اقشار بسیج و سایر نهادهای فرهنگ برگزار گردید و در خصوص کمیته های ستاد همایش و پوستر فراخوان و سایر موارد اجرایی این همایش تبادل نظر گردید.</span></font>